Om det samiska folket

Det samiska folket har levt i norra Skandinavien i över 9000 år, se det gulmarkerade området på kartan nedan. De kallar detta område för Sápmi. Samerna är utspridda över fyra olika länder. Det totala antalet samer i världen är så lågt som 70.000. Merparten lever i Norge (40.000 personer) och Sverige (20.000). I Finland och Ryssland lever 6.000 respektive 2.000 samer.

 

 

Det samiska folket har ett eget språk och en egen kultur som de kämpar hårt för att bevara och skydda. De tillverkar sina egna hantverksprodukter och har en egen sångform som kallas jojk. De har också en egen flagga som förenar alla samer.

 

 

Samernas huvudsakliga livnäring har alltid varit fiske, jakt och renskötsel. Varje sameby har en gemensam renhjord som man låter ströva omkring fritt i renbetesmarkerna. Några gånger per år samlar samebyarna in sina renhjordar så att de individuella ägarna kan separera ut sina renar från hjorden för att märka dem med sina personliga märken. Vid dessa tillfällen slaktar man även några renar för kött och material för handarbete under den kommande säsongen.