Wennbergs historia

 

År 1907 öppnade Franz Gustav Wennberg en speceriaffär i den lappländska gruvbyn Kiruna. I byn, som fått sitt namn av det samiska ordet för fjällripa, Giron, bodde inte bara gruvarbetare men även många samer. Samerna betalade ofta för sina inköp med hantverksprodukter som knivar och kåsor etc.

 

Allt eftersom tiden gick bytte speceriaffären inriktning till att bli en butik specialiserad på samisk konst och hantverk. Vid denna tid sköttes butiken av Franz Wennbergs son Carl Gustaf och sin fru Greta. När Carl Gustaf dog 1965 tog i sin tur hans son Per Gustaf över butiken och i början av nittiotalet lämnade Per Gustaf över till fjärde generationen Wennberg i form av Carl Magnus.

.